კომერციული ქონების დაზღვევა

სადაზღვევო კომპანია პრაიმი კორპორტიულ კლიენტებს სთავაზობს ინდივიდუალურ და მათი მოთხოვნების შესაბამის  მომსახურებას.

 

კომერციული ქონების დაზღვევა:

  • მოძრავი ქონება (აღჭურვილობა, ძალოვანი და სხვა დანადგარები, გადამცემი მოწყობილობები, ინვენტარი, მზა პროდუქცია, საქონელი, ნედლეული, მასალები და სხვ.) და ა.შ.
  • მანქანა-დანადგარების მწყობრიდან გამოსვლის დაზღვევა;
  • ბიზნესის შეფერხების დაზღვევა;