ფინანსური ანგარიშები

  

კვარტალური და წლიური ანგარიშგება

 

2019 წლის პირველი კვარტლის ფინანსური და სტატისტიკური ინფორმაცია

2018 წლის მეოთხე კვარტლის ფინანსური და სტატისტიკური ინფორმაცია

 2018 წლის მესამე კვარტლის ფინანსური და სტატისტიკური ინფორმაცია

2018 წლის მეორე კვარტლის ფინანსური და სტატისტიკური ინფორმაცია

2018 წლის პირველი კვარტლის ფინანსური და სტატისტიკური ინფორმაცია

2017 წლის სამი კვარტლის ფინანსურიდა სტატისტიკური ინფორმაცია

2017 წლის ფინანსური და სტატისტიკური ინფორმაცია 

 

 

 

აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება

 

2018 წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება

2017 წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება