ფინანსური ანგარიშები

 

2018 წლის პირველი კვარტლის ფინანსური და სტატისტიკური ინფორმაცია

 

2017 წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება

 

2017 წლის სამი კვარტლის ფინანსურიდა სტატისტიკური ინფორმაცია

 

ფინანსური და სტატისტიკური ინფორმაცია 2017 წელი           

 

ფინანსური ანგარიშგება 1 იანვარი 2014 - 31 დეკემბერი 2014

 

ფინანსური ანგარიშგება 1 იანვარი 2013 - 31 დეკემბერი 2013

 

ფინანსური ანგარიშგება 1 იანვარი 2012 - 31 დეკემბერი 2012

 

ფინანსური ანგარიშგება 1 იანვარი 2011 - 31 დეკემბერი 2011