ფინანსური ანგარიშები

 

2018 წლის მეოთხე კვარტლის ფინანსური და სტატისტიკური ინფორმაცია

 

2018 წლის მესამე კვარტლის ფინანსური და სტატისტიკური ინფორმაცია

 

2018 წლის მეორე კვარტლის ფინანსური და სტატისტიკური ინფორმაცია

 

2018 წლის პირველი კვარტლის ფინანსური და სტატისტიკური ინფორმაცია

 

2017 წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება

 

2017 წლის სამი კვარტლის ფინანსურიდა სტატისტიკური ინფორმაცია

 

ფინანსური და სტატისტიკური ინფორმაცია 2017 წელი           

 

ფინანსური ანგარიშგება 1 იანვარი 2014 - 31 დეკემბერი 2014

 

ფინანსური ანგარიშგება 1 იანვარი 2013 - 31 დეკემბერი 2013

 

ფინანსური ანგარიშგება 1 იანვარი 2012 - 31 დეკემბერი 2012

 

ფინანსური ანგარიშგება 1 იანვარი 2011 - 31 დეკემბერი 2011