სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა

სადაზღვევო კომპანია პრაიმი კორპორტიულ კლიენტებს სთავაზობს ინდივიდუალურ და მათი მოთხოვნების შესაბამის  მომსახურებას.

 

სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა

  • მსუბუქი და არა-მსუბუქი ავტომობილების, სპეც-ტქენიკის და სხვა ტიპის სატრანსპორტო საშუალებების ძარის დაზღვევა;
  • ავტოტრანსპორტის მფლობელთა სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევა;
  • მძღოლისა და მგზავრთა უბედური შემთხვევისგან დაზღვევა;